پیگیری درخواست

در هر مرحله با مراجعه به این بخش می توانید از وضعیت درخواست خود مطلع شوید.
توجه نمایید که پیگیری درخواست فقط از طریق این بخش قابل انجام است و به صورت حضوری یا تلفنی رسیدگی نمی گردد.

کد رهگیری
همان کدی که در هنگام ثبت درخواست از سیستم دریافت نموده اید
تلفن همراه
همان تلفن همراهی که در هنگام ثبت درخواست وارد نموده اید

  • توجه نمایید که با توجه به مراحل فوق الذکر درخواست نامگذاری در یک بازه زمانی 6 ماهه انجام می گیرد.
  • شما می توانید در هر مرحله با مراجعه به این بخش از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع گردید.
  • توجه نمایید که با توجه به راه اندازی سیستم مکانیزه، کلیه پیگیری ها فقط از این بخش قابل انجام است و از طریق مراجعه حضوری یا تماس تلفنی به هیج عنوان رسیدگی نمی گردد.

جهت پیگیری وضعیت درخواست خود اطلاعات فرم زیر را تکمیل نموده و روی دکمه پیگیری وضعیت کلیک نمایید.