< بازگشت به لیست اخبار
نصب 700 تابلو نامگذاری معابر در سال 981399/2/21

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کاشان گفت:‌در سال گذشته بیش از 700 تابلو نامگذاری در معابر مختلف شهر نصب شده و فرآیند اصلاح و بهسازی تابلو برای 70 معبر اصلی انجام گرفته است. ◽ وی با توجه به اولویت نام‌گذاری معابر به نام شهدا در کمیسیون نام‌گذاری افزود: تا کنون حدود 1200 معبر و مکان عمومی شهری به نام شهدای گرانقدر کاشان نام گذاری شده است و سهم سال گذشته 40 معبر بوده که تعداد سه معبر جدیدالاحداث است. ◽ مدیرعامل سازمان زیباسازی با بیان اینکه نام معابر و خیابان‌های شهر در واقع شناسنامه یک شهر محسوب شده و یکی از مولفه‌های اساسی هویت شهری به شمار می آید، نام‌گذاری خیابان‌ها را در برگیرنده وجوه مختلف حیات اجتماعی و سیاسی کشور برشمرد. ◽ پیراسته به بهسازی تابلوهای حجمی بلوارها اشاره و اعلام کرد: از ابتدای سال گذشته نسبت به رنگ آمیزی و تعویض شبرنگ تابلوهای حجمی بلوارها اقدام شده است.