لیست اخبار و اطلاعیه ها

نامگذاری بیش از 40 معبر عمومی 1398/4/3

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کاشان گفت: با توجه به حجم درخواست های عمومی و افزایش شکل گیری معابر جدید در سطح شهر کاشان جلسات کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی کاشان بطور منظم در حال برگزاری می باشد تا در پاسخگویی به شهروندان تأخیری ایجاد نگردد. مهندس پیراسته ادامه دادند…

طی مراسمی در سازمان زیباسازی از اعضای کمیته نامگذاری اماکن و معابر عمومی کاشان تقدیر شد 1396/3/22

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی به نقل از مدیرعامل سازمان طی مراسمی که با حضور تمامی اعضای کمیته نامگذاری صورت گرفت از فعالیت یک سال اعضا با اهداء لوحی تقدیر شد. رئیس کمیته نامگذاری با اشاره به برگزاری 25 نشست در سال گذشته، سال گذشته را یکی از پرکارترین…

تقدیر از اعضا کمیسیون نامگذاری معابر و امکان عمومی شهرستان کاشان 1395/6/21

طی مراسمی در سازمان زیباسازی از اعضا کمیسیون نامگذاری معابر وامکان عمومی شهرستان کاشان به پاس فعالیت صادقانه و فرهنگی تقدیر به عمل امد.

برگزاری جلسه کمیته نام گذاری معابر و اماکن عمومی 1395/6/20

کمیته نام گذاری معابر و اماکن عمومی در جهت تسریع در امور نام گذاری و انجام پروژه های باقی مانده سازمان زیباسازی جلسات خود را به صورت پیوست ومنظم اغاز کرده است .در این جلسات در کنار رسیدگی به به پرونده های قبلی کمیته نسبت به درخواست های 137 و…