لیست اخبار و اطلاعیه ها

طی مراسمی در سازمان زیباسازی از اعضای کمیته نامگذاری اماکن و معابر عمومی کاشان تقدیر شد 1396/3/22

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی به نقل از مدیرعامل سازمان طی مراسمی که با حضور تمامی اعضای کمیته نامگذاری صورت گرفت از فعالیت یک سال اعضا با اهداء لوحی تقدیر شد. رئیس کمیته نامگذاری با اشاره به برگزاری 25 نشست در سال گذشته، سال گذشته را یکی از پرکارترین…

تقدیر از اعضا کمیسیون نامگذاری معابر و امکان عمومی شهرستان کاشان 1395/6/21

طی مراسمی در سازمان زیباسازی از اعضا کمیسیون نامگذاری معابر وامکان عمومی شهرستان کاشان به پاس فعالیت صادقانه و فرهنگی تقدیر به عمل امد.

برگزاری جلسه کمیته نام گذاری معابر و اماکن عمومی 1395/6/20

کمیته نام گذاری معابر و اماکن عمومی در جهت تسریع در امور نام گذاری و انجام پروژه های باقی مانده سازمان زیباسازی جلسات خود را به صورت پیوست ومنظم اغاز کرده است .در این جلسات در کنار رسیدگی به به پرونده های قبلی کمیته نسبت به درخواست های 137 و…